Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (10)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Sieć wodociągowa Wschód w Malborku"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/09/2018
wartość: poniżej 443 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2018  10:00
wynik postępowania: w treści